Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetaftale 2022-2025

Der er den 17. september 2021 indgået aftale om budget 2022 - 2025 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Forligspartierne er enige om, at bygge videre på det økonomiske fundament, der blev lagt for sidste års budget, hvor den politiske retning er markeret tydeligt gennem markante investeringer og et løft af velfærden.

Det betyder at det langsigtede økonomiske fokus, og den nødvendige omstilling i velfærden fastholdes, med afsæt i de politikker og strategier, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og som også afspejler de klimamæssige udfordringer og arbejdet med FN´s verdensmål.