Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Håndtering af jordforurening

Her kan du orientere dig om forhold vedrørende håndtering af jordforurening, overskudsjord og genanvendelse og flytning af jord i Nordfyns Kommune

Jordforureninger kan opstå på mange måder, bestå af et utal af forurenende stoffer og have forskellige konsekvenser afhængigt af hvad du bruger/ønsker at bruge din ejendom til.

Forurening stammer bl.a. fra utætte olietanke, gamle industrigrunde, diffus forurening fra tidligere tiders kul- og koksfyring, m.m. Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier, for hvornår jord er forurenet, og jorden klassificeres således som forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser.

Akut forurening

RING 1-1-2 hvis uheldet er ude og olietanken eller gylletanken springer læk. Alarmcentralen sørger for at rekvirere Brandvæsen og Miljøvagt.

Dette gælder uanset, om det drejer sig om din virksomhed eller din bolig.

En hurtig indsats har stor betydning for at mindske eventuelle negative konsekvenser af forureningen.

Konstaterer du en ikke akut jordforurening på din ejendom, er du forpligtet til at kontakte Nordfyns Kommunes Miljøvagt (Natur- og Miljøafdelingen) hurtigst muligt.

Hos kommunen kan du endvidere få rådgivning, om hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Her kan du få svar på, hvordan en oprydning foregår, udtagning af jordprøver og analyse af disse samt håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Lov om forurenet jord

Lovens formål er at sikre, at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Lovens fulde tekst samt tilknyttede bekendtgørelser, cirkulærer og andre forskrifter, kan læses på retsinformation (Jordforureningsloven).

Kort over Nordfyn

Leder du efter en lokalplan? Find den og masser af anden information på KortInfo

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00