Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne om alle emner, der vedrører de ældre.

Formål med seniorrådets arbejde

  • at være med til at udvikle og styrke Kommunens ældrepolitik
  • at være med til at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Seniorrådets medlemmer

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Formand: Carsten Elof Eberhard

Vestergade 12, 5450 Otterup

20 44 27 82

carsten@eberhard.dk

Næstformand: John Harfeld

Birkemosevej 15, 5471 Søndersø

61 30 25 04 

harfeld@live.dk

Næstformand: Gunhild Tornfeldt Bentzen

Fredskovstien 12, 5400 Bogense

61 10 94 36

gogjo@mail.tele.dk

Zille Magdelone Merrald

Flemming Radoor

Enghavevej 12, 5450 Otterup

22 27 20 29

flemming.radoor@mail.dk

Anni Beck Nielsen

Åbredden 26, 5462 Morud

22 84 45 16 

anni1953@live.dk

Jørgen Ulrik Wedel

Kirsebærlunden 6 G, 5471 Søndersø

25 60 76 80

juwn1721@gmail.com

Niels Bo Nielsen

Rullegangen 1, Nørreby, 5400 Bogense

27 26 11 63

rulle1@mail.dk

Myndighedskonsulent

Marianne F. O. Larsen