Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Erhvervsaffald på genbrugspladserne

Der indføres nummerpladescanning af erhverv på genbrugspladserne i Nordfyns Kommune. Dette betyder, at klippekortsordningen ophører pr. 31. januar 2023, og erhvervsdrivende vil nu blive faktureret, hver gang de kører ind på en af de tre genbrugspladser. Vær opmærksom på, at der kan ikke længere købes grus, flis og perlesten. Koste og skovle er også fjernet fra genbrugspladserne, så medbring dine egne redskaber.

Generelle regler for virksomheders brug af genbrugspladserne.

  • Når du kører ind på en af pladserne, vil din nummerplade blive aflæst, og der vil automatisk blive hentet oplysninger om bilen samt bruger af denne fra Skats Motorregister.
  • Der må kun benyttes klare gennemsigtige sække ved en eventuel pakning af affaldet.
  • Kun indregistrerede køretøjer op til 3500 kg har adgang til pladserne. Køretøjet må medbringe trailer. Det vil sige at større traktorer, teleskoplæssere, rendegravere og lignende ikke har adgang til pladserne.
  • Hver virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Husk at tage fat i en genbrugsvejleder når du kommer med dette affald. Det koster 60 kroner + moms per påbegynd kilo der afleveres. 
  • Affaldet skal være af samme karakter som affald fra en privat husstand. Det vil sige, at der f.eks. ikke kan afleveres rester fra industriproduktion.
  • Det koster 150 kroner + moms at komme på genbrugspladsen, dette gælder aflevering af alle fraktioner undtagen miljøfarligt affald
  • Hvis du har frikøbt din erhvervsbil til privat brug, skal du fremvise dokumentation for dette inden aflevering af affald til en af genbrugsvejlederne for ikke at blive faktureret.
  • Kommer du en bil der er registret til både privat og erhverv er det din egen pligt at tage fat i en genbrugsvejleder og bede om at blive fritaget 
  • inden aflevering af affald

De formelle regler for virksomhedernes brug af renovationsordningen fremgår af kommunens erhvervsaffaldsregulativ og affaldsbekendtgørelsen som kan ses gennem links herunder.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage