Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Skovbegravelsesplads

I samarbejde med Nordfyns Kommune har Margård Gods udlagt et stykke fredskov til skovbegravelsesplads

Det er muligt at erhverve et gravsted i fredskoven. Skovbegravelsespladsen er ikke indviet jord, og der kan kun nedsættes urner.

Ved spørgsmål til reservationer eller erhvervelser af urnegravsteder, urnenedsættelser eller skovbegravelse generelt – ring eller send en mail til:

Margård Skovbegravelsesplads
Margårdsvej 5
5471 Søndersø
tlf. 42 90 99 60
info@skovbegravelse.dk

Besøg Margård Skovbegravelsesplads ved Søndersø på Nordfyn:
www.skovbegravelse.dk/lokationer/margaard-skovbegravelsesplads

Se yderligere om skovbegravelse på www.skovbegravelse.dk