Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Få besøg på din virksomhed

Hvert år prioriterer Task Force Erhverv at besøge en række virksomheder for på den måde at få indsigt i, hvad der rører sig hos den enkelte virksomhed.

Borgmester Mette Landtved-Holm prioriterer virksomhedsbesøgene højt og deltager som hovedregel i alle besøg.

Når vi er på virksomhedsbesøg, får vi altid nogle uvurderlige input til, hvordan vi som kommune kan bidrage til, at det er nemt at drive virksomhed på Nordfyn.

Vi vil også rigtig gerne besøge din virksomhed. Kontakt vores projektleder for Task Force Erhverv, Marianne Greve på 2046 0828 eller mail: mgr@nordfynskommune.dk, så finder vi et tidspunkt til en god dialog på din virksomhed.

Se en lille film fra et af vores virksomhedsbesøg i 2020. Her besøgte vi Særslev BLIK & VVS:

Særslev Blik & VVS

Det er vigtigt for os som kommune at komme ud til både små og store virksomheder og have den konstruktive dialog – og høre, hvad vi kan gøre for at forholdene er så optimale som muligt.

I det her konkrete tilfælde er vi på besøg hos Særslev Blik & VVS. Søren Andersen viser stolt sin virksomhed frem. Hos Særslev Blik & VVS er der 8 ansatte inklusiv Søren Andersen selv. Desuden har virksomheden 3 fejedrenge ansat.

På det typiske virksomhedsbesøg med borgmesteren er der en god dialog om, hvordan samarbejdet imellem den enkelte virksomhed og kommunen fungerer. Er der ting, som vi kan gøre bedre, har det et særligt fokus.

I forbindelse med dette konkrete besøg udtrykker Søren Andersen et godt samarbejde med kommunen og hurtig respons i forhold til diverse tilladelser i forbindelse med flytning af virksomhed mv.

Projektleder Task Force Erhverv

Marianne Greve

Du kan kontakte Task Force Erhverv døgnet rundt, ugens 7 dage.