Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Bymidteplaner

Nordfyns Kommune har udarbejdet bymidteplaner, som danner grundlag for arbejdet med udvikling af kommunens fire største byer; Otterup, Bogense, Søndersø og Morud.

Otterup

Planen for Otterup er under gennemførelse. Blandt andet er Bredgade og Jernbanegade blevet ensrettet og renoveret.

Økonomiudvalget har godkendt, at Nordfyns Kommune søger ind til projektet "Frie bymidter", hvor det blandet andet er visionen, at Biblioteket og Borgerservice flyttes til 'Faktagrunden' i en helt ny version. Dette er samtidig en del af budgetaftalen for 2022. Renoveringen af torvet vil blive startet op i 2022 og følge den godkendte byudviklingsplan.

Se hele Otterup bymidteplan

Bogense

Der er fortsat fokus på en renovering af den gamle bymidte i Bogense.

Planen har i den kommende investeringsperiode fokus på renovering af Adelgade og Østergade med ny belægning samt etablering af et stiforløb langs bybækken. Stiforløbet bindes sammen med vandgangene mellem Adelgade og bybækken. Stiforløbet skaber en rekreativ forbindelse mellem bymidten og havnen.

Planen udpeger i øvrigt en række udviklingsområder, som kan udvikles over de kommende år. Det kan fx være til byfortætning eller lignende.

Se hele Bogense bymidteplan

Søndersø

Der bygges videre på temaet leg og bevægelse, hvor en fortsat udvikling af området omkring byparken som byens centrum understøttes.

En fortsat forskønnelse af eksisterende byrum omkring bymidten prioriteres i de kommende investeringer.

Se hele Søndersø bymidteplan

Morud

Planen for Morud fortsætter et fokus på en tydelig afgrænsning af bymidten, som skal gøre delstrækningen af Rugårdsvej mellem Idrætsvej og rundkørslen ved Søndersøvej attraktiv for udvikling af nye tilbud i bymidten.

Med de nye boligområder, som der planlægges for, er det forventningen, at der vil komme et grundlag for nye tilbud. Derfor er det vigtigt at få identificeret og lavet planlægning for en struktur i bymidten, som på længere sigt, sammen med hallen, skolen og Brugsen, kan være ”motor” for Moruds byudvikling. 

Se hele Morud bymidteplan

 

Powerpoints fra Cafémøde vedrørende udvikling af Morud bymidte d. 11. marts 2024

Cafémøde i Morud

M.O.R.U.D. Ruten

Bymidteplanerne lever desværre ikke op til webtilgængelighedskravene WCAG 2.1. Hvis du har brug for hjælp til dokumenternes tilgængelighed, eller hvis du har spørgsmål til bymidteplanen generelt, er du velkommen til at kontakte Plan og Kultur i Nordfyns Kommune.

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00