Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Jordvarmeanlæg

Ved jordvarmeanlæg forstås varmeoptagesystemer med jord som varmekilde.

Jordvarmeanlæg ansøgning i Byg & Miljø (BOM)

Jordvarmeanlæg

Gå til selvbetjening

Bestemmelser

Reglerne for etablering af jordvarmeanlæg reguleres af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Placering

Der må ikke etableres jordvarmeanlæg nærmere end:

  • 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg (f.eks. vandværksboringer), når der er tale om et vertikalt jordvarmeanlæg. For horisontale jordvarmeanlæg er afstandsgrænsen til vandværksboringer 50 meter, eller

  • 50 meter fra private vandindvindingsboringer, markvandingsboringer o.lign., når der er tale om et vertikalt jordvarmeanlæg. For horisontale jordvarmeanlæg er afstandsgrænsen til de ovenfor nævnte vandindvindingsboringer 5 meter.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg i områder, hvor der gælder fredningsbestemmelser, skal indhentes hos den relevante myndighed.

På det digitale kortværk Grundkort Fyn kan man inden man søger tilladelse selv undersøge om ovenstående afstandskrav muligvis kan forhindre, at man kan etablere jordvarmeanlæg. Det skal dog understreges, at kommunen kan have kendskab til vandindvindingsboringer, der ikke fremgår af Grundkort Fyn.

Som varmetransmissionsmedium skal anvendes vand eller et godkendt kølemiddel.

Som frostsikringsmiddel må kun anvendes ethylenglycol, propylenglycol eller IPA-sprit, hvor frostsikringsmidlet højst må udgøre 35% af totalvolumenet.

Varmeoptagesystemet skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper systemet og anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Sagsbehandling

Ansøgning om etablering

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Nordfyns Kommune om tilladelse.

Du kan benytte skema herunder, men mange installatører foretager ansøgningen for kunden. Du kan forhøre dig hos din installatør om denne mulighed. Bemærk at du som ansøger altid skal underskrive ansøgningen.

Færdigmelding

Skema vedr. færdigmelding skal være stemplet og underskrevet af installatøren. Desuden skal der medfølge en tegning over den endelige placering af jordvarmeslangerne.

Årligt eftersyn skal foretages af sagkyndig

Jordvarmeanlæg skal efter 1. driftsår på foranstaltning af anlæggets ejer tæthedsprøves og efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder blandt andet, at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske, og du skal meddele Nordfyns Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes.

Tilskud til jordvarmeanlæg

Nordfyns Kommune yder ikke tilskud til etablering af jordvarmeanlæg. Energi Fyn har en reduktionsordning, som er en ordning, hvor det er muligt at få reduktion i elafgiften, hvis kriterierne er opfyldt

Kriterierne for at søge om reduktion i elafgiften

Hvis mere end 50% af opvarmningen af din helårsbolig kommer fra elvarme eller varmepumpe, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af de kWh, du bruger.

Betingelse for elreduktion

Betingelsen for at få reduktion er, at boligen er registreret som elopvarmet helårsbolig både i kommunens bygnings- og boligregister (BBR-register) og hos Energi Fyn.

Rekvirering af ansøgningsskema

Rekvirering af ansøgningsskema til reduktion af elafgiften kan ske ved at rette henvendelse til Energi Fyn.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumenteerne højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00