Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Selvbetjening

Type

Genbrug og Renovation

Gå til selvbetjening

Anmeld rotter

Gå til selvbetjening

Brevstem fra hjemmet

Valg til Europa-Parlamentet 2024 Gå til selvbetjening

Flyt valgsted

Valg til Europa-Parlamentet 2024 Gå til selvbetjening

Søg om plads på plejehjem

Læs mere Gå til selvbetjening

Søg om hjælpemiddel/boligændring

Læs mere Gå til selvbetjening

Find eller reserver en byggegrund

Byggegrunde til salg Gå til selvbetjening

Ansøg om kørsel til læge eller speciallæge

Gå til selvbetjening

Selvbetjening Regres

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøg om fritidskørsel

Gå til selvbetjening

Indstilling til pris og mesterskab

Gå til selvbetjening

Nordfynske miljøpriser

Læs mere Gå til selvbetjening

Lån af lokaler

Gå til selvbetjening

Til/framelding til Seniorhusene

Læs mere Gå til selvbetjening

Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget

Gå til selvbetjening

Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

Gå til selvbetjening

Kultur- og Aktivitetspuljen

Gå til selvbetjening

Anlægspulje til forsamlingshuse

Gå til selvbetjening

§18 puljemidler

Læs mere Gå til selvbetjening

Søg Inga Marie Lassens Mindelegat

Gå til selvbetjening

Søg Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindefond

Gå til selvbetjening

Søg Nordfyns Kommunes fælleslegat for værdigt trængende

Gå til selvbetjening

Ansøg om befordringsgodtgørelse

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøg om Modersmålsundervisning

Læs mere Gå til selvbetjening

Anmeld Hjemmeundervisning

Læs mere Gå til selvbetjening

Bookning af Skolestuen Gyldensteen Strand

Læs mere Gå til selvbetjening

Lån af lokaler

Gå til selvbetjening

Book en gratis prøvetime i Nordfyns Musikskole

Læs mere Gå til selvbetjening

Modtag nyheder med mere på mail

Gå til selvbetjening

Find en dagsorden eller et referat

Læs mere Gå til selvbetjening

Samtykke til borgerrådgiver

Læs mere Gå til selvbetjening

Brevstem fra hjemmet

Valg til Europa-Parlamentet 2024 Gå til selvbetjening

Mit betalingsoverblik

Gå til selvbetjening

Flyt valgsted

Valg til Europa-Parlamentet 2024 Gå til selvbetjening

Tidsbestilling hos Borgerservice (med MitID)

Gå til selvbetjening

Tidsbestilling hos Borgerservice (uden MitID)

Gå til selvbetjening

Henvendelsesskema Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning kontaktpersoner for døvblinde

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning ledsagerordning

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning merudgifter

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning støtte til handicapbil

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning botilbud

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning omsorgstandpleje

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning specialtandpleje

Læs mere Gå til selvbetjening

Søg om hjælpemiddel/boligændring

Læs mere Gå til selvbetjening

Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Læs mere Gå til selvbetjening

Orlov til pasning af døende

Læs mere Gå til selvbetjening

Søg om plads på plejehjem

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgning botilbud

Læs mere Gå til selvbetjening

Anmeld rotter

Gå til selvbetjening

Find eller reserver en byggegrund

Byggegrunde til salg Gå til selvbetjening

Lejlighedsskiltning

Gå til selvbetjening

Puljen til Landsbyfornyelse

Gå til selvbetjening

Udendørsarrangement

Gå til selvbetjening

Grundejerforeninger

Gå til selvbetjening

Anmodning om ny lokalplan

Gå til selvbetjening

Byggesagsarkiv

Gå til selvbetjening

Landzonetilladelse

Gå til selvbetjening

BBR Bygnings- og Boligregistret

Gå til selvbetjening

Erklæring vedrørende fritagelse for byggeskadeforsikring

Gå til selvbetjening

Booking tandplejen

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i PPR

Gå til selvbetjening

Underret om børn og unge

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøg om merudgift børn og unge

Læs mere Gå til selvbetjening

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Gå til selvbetjening

Skema til afgivelse af bud på forpagtet areal

Gå til selvbetjening

Lejlighedsskiltning

Gå til selvbetjening

Puljen til Landsbyfornyelse

Gå til selvbetjening

Jordvarmeanlæg

Gå til selvbetjening

Send os din faktura

Læs mere Gå til selvbetjening

Tilgængelighedsmærke

Gå til selvbetjening

Nordfynske miljøpriser

Læs mere Gå til selvbetjening

Olietanke - Sløjfning af tank

Gå til selvbetjening

Jordvarmeanlæg

Gå til selvbetjening

Olietanke - anmeldelse af tank

Gå til selvbetjening

Nordfynske miljøpriser

Læs mere Gå til selvbetjening

Genbrug og Renovation

Gå til selvbetjening

Klageblanket - Parkeringsafgift

Gå til selvbetjening

Ændringsskema

Gå til selvbetjening

Ansøg om kommerciel servicevejvisning

Gå til selvbetjening

Ansøg om en Overkørsel

Gå til selvbetjening

Ansøg om individuel handicapkørsel

Gå til selvbetjening

Indberetning af stiønske

Læs mere Gå til selvbetjening

Digital Pladsanvisning

Gå til selvbetjening