Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Indsamling af mad- og restaffald

Beholderen til dagrenovation fik i 2022 et lille rum til madaffald. Beholderen tømmes hver 14. dag - hver uge om sommeren.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og sammen med hensynet til CO2 udledningen det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Madaffald giver derimod både gødning og energi, og er derfor en vigtig fraktion at sortere fra.

Renovationsordningen gælder også hele året for sommerhuse. Se tømningsdage på siden Tømningskalender.

Madaffald bliver til gødning og energi

Madaffald giver god energi og næring. Madaffaldet køres til et pulpanlæg, hvor plastikposerne sorteres fra, og affaldet bliver til en grødet masse. Derfra laves madaffaldet til biogas, og resterne bliver til gødning.

Der spares ca. 100 g CO2 for hver 1 kg madaffald, vi sorterer.

Der produceres ca. 2.000 tons madaffald om året på Nordfyn.

Restaffald forbrændes og bliver til energi

Den del af dit affald, som er tilbage når alt det genanvendelige er sorteret fra, bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding i Odense.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Der produceres ca. 7.000 tons restaffald fra husstandsindsamlingen på Nordfyn om året. 

Spørgsmål

Regulativer for affald i Nordfyns Kommune

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage