Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Indsamling af mad- og restaffald

Spanden til dagrenovation fik i 2022 et lille rum til madaffald. Spanden tømmes hver 14. dag - dog hver uge om sommeren. I 2023 er der ugetømning fra 5. juni til og med 1. september.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Madaffald giver derimod både gødning og energi, og er derfor en vigtig fraktion at sortere fra.

Når du er ved at løbe tør for grønne poser til dit madaffald, kan du binde en tom pose på din rest/mad-beholder. Chaufføren vil så lægge en ny rulle poser til dig, når beholderen tømmes.

Renovationsordningen gælder også hele året for sommerhuse. Se tømningsdage på siden "Tømningskalender."

Madaffald bliver til gødning og energi

Madaffald giver god energi og næring. Madaffaldet køres til et pulpanlæg, hvor plastikposerne sorteres fra, og affaldet bliver til en grødet masse. Derfra laves madaffaldet til biogas, og resterne bliver til gødning.

Der spares ca. 100 g CO2 for hver 1 kg madaffald, vi sorterer.

Der produceres ca. 2.000 tons madaffald om året på Nordfyn.

Restaffald forbrændes og bliver til energi

Den del af dit affald, som er tilbage når alt det genanvendelige er sorteret fra, bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding i Odense.

Alt affald, som forbrændes i Danmark, er belagt med en afgift til staten. Det gør forbrænding til en dyr måde at bortskaffe affaldet på, og det er en af grundene til, at så meget som muligt af det genanvendelige affald skal sorteres fra.

Der produceres ca. 7.000 tons restaffald fra husstandsindsamlingen på Nordfyn om året. 

Har du ekstra affald? Se dine muligheder

Regulativer for affald i Nordfyns Kommune

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage