Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sten og faste genstande i vejrabatten

Større sten i vejrabatten på alle offentlige veje, private fællesveje i både byområder og i sommerhusområder er ikke tilladt, medmindre man har fået vejmyndighedens tilladelse, jf. vejlovens § 80, stk. 1 eller privatvejslovens § 66, stk. 1.

Det skyldes, at genstande i rabatten, herunder sten, ikke må være til fare for gående, cyklende, scooterfører, motorcykelister og biler eller til gene for afviklingen af trafikken. Det gælder især, hvis de er skjult af høj beplantning, eller om vinteren, hvor mange sten ikke kan ses, fordi de er dækket af sne.

Desuden skal rabatten kunne fungere som parkering eller vigebane ved risiko for påkørsel af modkørende.

Sten i vejrabatten er kun tilladt, hvis vejmyndigheden i Nordfyns Kommune har givet tilladelse, og kun i ganske særlige tilfælde, fx hvis der er tale om en mindesten.

Påkørsel af sten og genstande i vejrabatten kan forårsage skade på såvel mennesker som køretøjer, fordi de kan være svære at se. Sker der uheld på vejarealet, som medfører tab, kan det medføre bødeansvar og erstatningsansvar for den tilstødende grundejer.