Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Afbrænding af haveaffald

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald - heller ikke i landzone.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald, hegnsafklip mv, hverken for private eller firmaer.

Haveaffald skal i stedet bortskaffes ved kompostering på matriklen (læs mere om kompostering her), eller det skal køres til genbrugspladserne. Kommunen arbejder på at etablere en indsamlingsordning, så borgere, der ikke har mulighed for at køre til genbrugspladsen med haveaffaldet, også kan komme af med dette. Den nye henteordning forventes dog først at være i funktion fra årsskiftet 2023-2024.

Det er fortsat tilladt at afbrænde rent, tørt haveaffald i form af Sankt Hans bål på selve Sankt Hans aften. Her gælder det, at afbrænding skal ske efter reglerne i Afbrændingsbekendtgørelsen samt efter reglerne i kommunens affaldsregulativ (pdf).

Jævnfør Afbrændingsbekendtgørelsen er det dog fortsat tilladt at afbrænde rent, tørt træ i mindre bål ("hyggebål"), så længe forskrifterne i bekendtgørelsen overholdes.

Vær opmærksom på, at man selv er ansvarlig for evt. skader, der opstår som følge af en afbrænding.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00