Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde i en del af Lumby Inddæmmede Strand

I foråret 2020 har Nordfyns Kommune udarbejdet en forundersøgelse af et vådområde ved Lumby Inddæmmede Strand

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Området afvander til Odense Fjord, som er et sårbart kystområde. Dræn og grøfter skal fritlægges og blokeres, så der dannes et sjapvandsområde. De tre lodsejere i projektet har indvilliget i at deltage i projektet og jorden er solgt til Landbrugsstyrelsen.

I maj og juni 2024 anlægges vådområdet og efter anlæggelsen vil Landbrugsstyrelsen udbyde jorden til salg. Der vil blive tinglyst en vådområdedeklaration og arealerne må derefter ikke omlægges, gødes eller sprøjtes. Arealet vil blive velegnet til afgræsning, men der må ikke tilskudsfodres.

Læs forundersøgelse mv. herunder.

Faktaboks

Antal hektar: 23,7
Antal lodsejere: 3
Årlig kvælstofomsætning: 1,3 ton

Vådområde ved Lumby Inddæmmede Strand Projektområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00