Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vedligeholdelse af veje og stier

Kommunen fører tilsyn med veje og stier, men opdager du fejl og mangler, kan du kontakte os via "Giv et praj".

Vedligeholdelse af kommunevej

På offentlige veje (kommuneveje) og stier har kommunen ansvaret for, at de er i god og forsvarlig stand.

Som grundejer ud til en kommunevej eller sti har du ansvaret for at feje og holde fortovet fri for sne, is og udhængende grene.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan eksempelvis være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, gadelys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

 

Vedligeholdelse af private fællesveje

Private fællesveje og fællestier er ejet af private, men med den særlige betingelse, at de i nogen grad må benyttes af andre. De kan være ejet af grundejerne ved vejen, en grundejerforening eller en tredje part.

Det påhviler ejerne af de ejendomme, der grænset ud til en privat fællesvej, at holde vejen i den stand, som trafikken kræver og at deles om udgifterne hertil.

Grundejere ud til en privat fællesvej eller fællessti har ansvar for at renholde og snerydde både fortov og kørebane. 

Vejmyndigheden anbefaler, at der på de private fællesvej tinglyses en deklaration om vejenes vedligeholdelse samt en udgiftsfordeling, for at undgå eventuelle fremtidige uoverensstemmelser.

Vedligeholdelse af private veje

En privat vej eller sti ligger i et privatejet område, og der er ikke nødvendigvis adgang for alle.

Private veje er i modsætning til private fællesveje ikke underlagt kommunens myndighed. Derfor kan grundejeren uden tilladelse fra kommunen og for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr. Det kan dog kræve tilladelse fra politiet.

Det er grundejeren, der har ansvaret for, at en privat vej eller sti bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. 

Vej & Park - Materialegården