Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Kæmpe bjørneklo (Haracleum mantegazzianum) er en planteart, der aggressivt spreder sig til nye områder, og det er vigtigt at bekæmpe Kæmpebjørnekloen.

Nordfyns Kommune har lavet en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Planen giver alle pligt til at bekæmpe planten på egen jord inden følgende datoer:

  • 1. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. april.

  • 2. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. maj.

  • 3. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. juni.

  • 4. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. august.

Du kan læse indsatsplanen i folde-ud modulet i bunden af siden.

Om Kæmpebjørnekloen

Planterne kommer typisk frem i marts-april, og sæsonen strækker sig frem til oktober. De blomstrer i juni-juli og sætter frø i perioden august-oktober. Nye skud kan forekomme i løbet af hele sæsonen. Kæmpebjørnekloen stammer fra Kaukasus og er oprindeligt bragt til landet som prydplante. Planten klarer sig glimrende i det danske klima og har efterhånden spredt sig voldsomt i den danske natur. Her er planten i stand til at bortskygge og udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter. Planten sætter mange frø, op til 20.000 pr. plante, og spreder sig villigt. Kæmpebjørnekloen er kendt for at kunne give udslæt, hvis plantevæsken kommer i kontakt med huden, og huden herefter udsættes for sollys. Der er derfor god grund til at være forsigtig, når man bekæmper Kæmpebjørneklo.

Bekæmpelse

Generelt bør Kæmpe bjørneklo bekæmpes tidligt på sæsonen, inden den sætter frø. Ofte vil det være nødvendigt at følge op med mere bekæmpelse senere på sæsonen. Indsatsen kan godt strække sig over flere år, da der kan gemme sig en stor frøpulje i jorden. Det er derfor vigtigt at være vedholdende i sin bekæmpelse. Der er flere forskellige metoder til bekæmpelse alt efter bestandens størrelse og tidspunktet for bekæmpelse. Den mest effektive men også mest krævende metode er at rodstikke planterne. Rodstikning sker ved at skære roden over i et skråt snit ca. 10-15 cm under jordoverfladen. Man kan også slå arealer med Kæmpebjørneklo, men der skal man være meget opmærksom på risikoen for at få saft på huden. Hvis planten har sat skærme, men endnu ikke har sat frø, kan frøspredning forhindres ved at kappe skærmene af. Skærmene skal efterfølgende samles ind og destrueres, så frøene ikke får mulighed for at tvangsmodne og spredes. Planterne kan også bekæmpes med Round-Up, dog ikke nær vandløb og på arealer med beskyttet natur. Det anbefales, at denne metode kun bruges til at bekæmpe meget store bestande.

Bortskaffelse af skærme

Har man ikke selv mulighed for, at destruere skærmene, kan de afleveres i gennemsigtige, lukkede plastiksække som restaffald på genbrugspladserne i Bogense, Søndersø og Otterup.
Det er vigtigt, at sækkene er lukkede, så der ikke er risiko for at nogen får saften på sig.

Som privatperson kan du frit aflevere sækkene på genbrugspladserne, mens du skal betale, hvis du kommer med større læs som erhvervsdrivende.

Mulighed for anmeldelse

Møder du kæmpebjørneklo på din vej i Nordfyns Kommune så giv os et tip på mail til teknisk@nordfynskommune.dk

Bemærk:Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Indsatsplan revideret 2019:

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00