Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Plansystemet

Det danske plansystem er opbygget i et hierarki.

  • Landsplanlægning

  • Regional udviklingsplan

  • Kommuneplanlægning

  • Lokalplanlægning

Plansystemet retter sig grundlæggende mod planlægning for arealanvendelse. Plantyperne er afhængige af, og må ikke være i modstrid med, hinanden.

  • Landsplanlægning/landsplansdirektiver = statslige og nationale udmeldinger

  • Den regionale udviklingsplan = regionrådenes ønsker til fremtidig udvikling i regionerne.

  • Kommuneplan = kommunernes overordnede plan og administrationsgrundlag for kommunens arealanvendelse.

  • Lokalplan = Kommunens detaljerede planlægning. Bindende for borgeren.

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00