Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sagsbehandlingsfrister; servicemål og lovbestemte frister

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

FAGOMRÅDE

BEMÆRKNINGER

Aktindsigt

7 hverdage

Forvaltningsloven
Offentlighedsloven

Generel regel

Lovbestemt krav

Aktindsigt efter miljøoplysningsloven

1 måned

Miljøoplysningsloven

Generel regel

Lovbestemt krav

Indsigt i personoplysninger

1 måned

Persondataforordningen

Generel regel

Lovbestemt krav

Frist for klagebehandling

4 uger

Retssikkerhedsbekendtgørelsen § 11

Generel regel

Lovbestemt krav

Frist for oversendelse af sag til Ankestyrelsen

2 uger

Retssikkerhedsbekendtgørelsen § 12

Generel regel

Lovbestemt krav

Skriftlige henvendelser via digital post eller fysisk brev

7 hverdage

Servicemål

Generel Regel I Nordfyns Kommune

Ved henvendelse til Nordfyns Kommune pr. brev eller digital post (E-Boks, Borger.dk), svarer kommunen borgeren inden for 7 arbejdsdage. Det kan være med et endeligt svar på henvendelsen. Det kan også være med en kvittering for modtagelsen og så vidt muligt med orientering om sagens videre forløb. Samtidig til der være oplysning om, hvornår sagen kan forventes at være færdigbehandlet.

Besvarelse af telefonbeskeder

3 hverdage

Servicemål

Generel Regel I Nordfyns Kommune

Ved telefonisk henvendelse til Nordfyns Kommune behandles borgerne på samme måde som ved personlige henvendelser, imødekommende og venligt. Indtaler en borger en besked på en telefonsvarer ringer kommunen tilbage inden for 3 arbejdsdage. Fremgår det af telefonbeskeden, at sagsbehandleren er fraværende ringes der tilbage når pågældende er tilbage. I sådanne tilfælde vejledes borgeren i beskeden, hvordan borgeren kommer i kontakt med en anden sagsbehandler.

Personligt fremmøde

Straks eller efter aftale

Servicemål

Generel Regel I Nordfyns Kommune

Ved personlig henvendelse til Nordfyns Kommune behandles borgerne imødekommende og venligt. Borgernes henvendelse vil i det omfang det er muligt blive behandlet og besvaret straks. Alternativt vil borgeren blive vejledt om, hvilken sagsbehandling, der igangsættes samt om, hvornår svar kan forventes.