Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Tværskov Mølle Å øst for Rue

I efteråret 2022 blev vådområdet langs Tværskov Mølleå ved Rue anlagt i den smalle ådal nedstrøms Rue

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Tværskov Mølleå afvander til Odense Fjord, som er et sårbart kystområde. Tværskov Mølleå er blevet genslynget og om vinteren vil vandløbene gå over sine breder. Dræn og grøfter er blevet fritlagt og blokeret, så de fugtige enge bliver endnu mere våde

Læs forundersøgelsen herunder.

Faktaboks

Antal hektar: 6
Antal lodsejere: 5
Årlig kvælstofomsætning: 0,8 ton

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Logo: Den Europæiske Landbrugsfond, for Udvikling af Landdistrikterne samt for Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde langs Tværskov Mølleå ved Rue Projektområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00