Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Natur og landskab

Nordfyns Kommune er rig på natur og landskabelige værdier.

Kommunen har en lang kyststrækning mod Kattegat og Odense Fjord. Langs kysten findes en række inddæmmede arealer. Store dele af kommunen er et relativt fladt morænelandskab. Den sydlige del af kommunen udgøres af dødislandskab, der er væsentligt mere kuperet.

Landskab og natur udgør et fælles gode. Derfor er der en række bestemmelser og love, der beskytter natur og landskab. Planloven og Naturbeskyttelsesloven er de centrale love, ligesom der er lavet en række udpegninger i kommunen.

Du kan orientere dig yderligere omkring naturlovgivning via links her på sitet.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00