Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommunale træer

I Nordfyns Kommune er træer og buske på offentlige arealer vores fælleseje. Vi værner om træer og buske, de giver byer og landsbyer liv og grønt leverum

Bynær natur er en vigtig del af den måde, vi arbejder med at skabe attraktive lokalområder på. Derfor forsøger vi at bibeholde træer og buske, så vidt det er muligt. Vi får ofte henvendelser med ønsker om at fælles træer fældes. Nedenfor kan du læse, hvad vi gør med sådanne henvendelser og hvorfor.

Retningslinjer

Anmodning om beskæring/fældning af kommunalt ejede træer

En anmodning om fældning eller beskæring af træer vurderes fagligt af Vej & Park og/eller Vand & Natur.

Grundlæggende imødekommer vi anmodninger, hvis der er risiko for mennesker eller væsentlige materielle værdier, såsom:

  • Risikotræer, der på grund af alder, svamp, råd og/eller ustabil grenbygning er i fare for at vælte eller knække,

  • Skader på murværk, der beviseligt er forårsaget af træer,

  • Ødelagte belægninger forårsaget af rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at omlægge belægningen,

Anmodning om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, de steder hvor årsagen alene synes at være:

  • Manglende udsigt

  • Skygge på grunden. Skygge kan være årsag til beskæring/fældning, hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag. Retspraksis er, at skyggeforholdene skal være af meget væsentlig omfang, før tålegrænsen overskrides,

  • Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, belægninger eller i haver,

  • Antenne- og parabolforhold,

  • Manglende indkig til skilte og reklamer.

Beskæring af træer

I beskæringen af træer vil vi prioritere at forvalte så naturvenligt, som det er muligt. Det er derfor muligt, at træer topkappes eller vedligeholdes på anden vis fremfor at blive fældet. De tilbagestående stammer har ikke betydelig risiko for at vælte og vil kunne danne levested for både insekter, fugle og flagermus.

Det kan også forekomme, at der vi lader grene eller stammer blive liggende i området til gavn for biller, pindsvin og padder. Tiltagene vil muligvis ikke være kønne i konventionel forstand, men denne form for naturæstetik vil hjælpe vores trængte natur.

Hvad må du selv gøre som grundejer?

I Hegnsloven nævnes blandt andet, at grene, der fra træer på nabogrunde rækker ind over skel, må kappes i en højde, der sikrer den frie færdsel under træet; altså til en højde på 2,5-3 m.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00