Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forum for landdistriktsudvikling

Fælles veje til fremtidens landdistrikter

Nordfyns Kommune arbejder for levende og bæredygtige landdistrikter

Forum for landdistriktsudvikling skal være en kreativ platform for udvikling af landdistrikterne.

Under overskriften ”Fælles veje til fremtidens landdistrikter” skal Forum for landdistriktsudvikling i første omgang arbejde med at udvikle en ny landdistriktspolitik. Politikken skal have følgeskab af et handlingskatalog, som kommunalbestyrelsen kan prioritere de kommende år.

Her på siden kan du følge forummets arbejde.

Status maj 2024

Arbejdet er godt i gang. 

22. august 2023 blev det første møde i Forum for landdistriktsudvikling afholdt.

21. november 2023 tog Forum for landdistriktsudvikling og Kommunalbestyrelsen på inspirationstur til Faaborg-Midtfyn Kommune. Efter turen holdt Forum for landdistriktsudvikling møde. Her blev input fra inspirationsturen drøftet, og muligheder for indholdet i den nye landdistriktspolitik blev vendt.

15. april 2024 har forummet holdt workshop sammen med lokalrådene. Workshoppen tog udgangspunkt i en analyse af de nordfynske landdistrikter og de forskellige profiler lokalrådene har.

Forum for landdistriktsudvikling holder sit næste møde den 28. maj, hvor udkastet til landdistriktspolitikken og handleplanen skal gennemarbejdes.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00