Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Regler for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Her finder du reglerne for de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune.

Af reglerne fremgår hvem, der er berettiget til tilskud, hvilke tilskud de frivillige folkeoplysende foreninger kan søge, samt hvordan og hvornår, der søges. Derudover fremgår det, hvilke krav der er til foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00