Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sagsbehandlingsfrister; Teknik, Erhverv og Kultur

En del af denne sagsbehandling udføres af Borgerservice!

Lov om miljøbeskyttelse

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Miljøgodkendelser af virksomhed

12 måneder

Lov om miljøbeskyttelse

Miljøgodkendelse med VVM

18 måneder

Lov om miljøbeskyttelse

Spildevandstilladelse virksomhed

6 måneder

Lov om miljøbeskyttelse

Jordflytning

10 hverdage

Lov om miljøbeskyttelse

Ansøgning om forbedret spildevandsrensning

8 uger

Lov om miljøbeskyttelse

Ansøgning om forbedret spildevandsrensning

8 uger

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om boligstøtte og Lov om individuel boligstøtte

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Lån, beboerindskud, almen boligbyggeri

Lov om individuel boligstøtte § 54

Lån, beboerindskud, i lejligheder

14 hverdage

Lov om individuel boligstøtte § 56

Lån, beboerindskud, bofællesskaber

14 hverdage

Lov om individuel boligstøtte § 56, stk. 2

Lån, lånegaranti, beboerindskud, almen boligbyggeri

Lov om individuel boligstøtte § 59

Lån, lånegaranti ved flytning grundet byfornyelse/byudvikling

Lov om individuel boligstøtte § 60

Lån, udtøttede almene plejeboliger, ustøttede friplejeboliger

Lov om individuel boligstøtte § 64e

Boligstøtte til flygtninge

Lov om individuel boligstøtte § 65

Lån, beboerindskud, statstøttede byggerier

Lov om individuel boligstøtte § 66

Begrænset lån, ikke statstøttet byggeri

Lov om individuel boligstøtte § 67

Øvrige lån til indskud

Lov om individuel boligstøtte § 68

Garanti for kontraktsmæssige forpligtelser ved lån

Lov om individuel boligstøtte § 70

Ansøgning om lån til indskud

14 hverdage

Lov om boligstøtte §§ 54-71

Andet

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Byggeansøgning

8 uger

Byggeloven

Fra sagen er fuldt belyst, forudsat der ikke kræves dispensationer eller tilladelser fra andre myndigheder

Ansøgning om etablering af jordvarme

6 uger

Jordvarmebekendtgørelsen

Anmeldelsessager, husdyrbrug

2 måneder

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse af husdyrbrug

90 hverdage

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 16b

Landzonetilladelser, administratib afgørelse

3 måneder

Planloven

Landzonetilladelser, politisk afgørelse

5 måneder

Planloven

Personligt tillæg til folkepensionister

14 hverdage

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2

Helbredstillæg

14 hverdage

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18

Flytninger

7 hverdage

CPR-loven § 12

Forespørgsler/attester

7 hverdage

CPR-loven §§ 42-46

Helbredstillæg til pensionister

Lov om social pension § 14

Personligt tillæg til folkepensionister

14 hverdage

Lov om social pension § 14, stk. 1

Kørsel til læge og speciallæge

2 uger

Sundhedsloven § 170

Prøvelse af ægteskabsbetingelser

14 hverdage

Ægteskabslovens §§ 12 og 13

Miljøgodkendelse større husdyrbrug

6 måneder

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 16a