Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Praktiske oplysninger

Her kan du finde information om praktiske faciliteter, som gør det nemt for dig at være sejler.

Bogense Marina har faciliteter som mastekran, slæbested og tankmuligheder for diesel og benzin, lige som det er let at komme af med affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

Kort over Bogense Havn og Marina

Havnepenge:

Havnepenge betales i automaten ved Havnekontoret umiddelbart efter ankomsten. Klæbemærket placeres på båden på et fra broen synligt sted. 

Kran:

Vores kran kan løfte både op til 20 t. Kranen kan løfte både op til 4,35 m. i bredden

Tankanlæg:

Der kan tankes benzin og diesel fra vores tankanlæg, beliggende ved auktionshallen i den Gl. Havn.

Toilet- og badeforhold:

Der er fri adgang til toiletterne. Kode til vaske- og baderum kan købes i automaten ved Havnekontoret.

El og vand:

Der er vand og elstik (220V) på alle broerne. 

Affald:

Havnens bruger opfordres til at sorterer affaldet og aflevere affaldet efter havnens retningslinjer.
Der følges løbende op på antallet af modtagefaciliteter således det altid passer til behovet.

I affaldsplanen kan du læse mere om håndtering af affald og lastrester.

Konto oplysninger

Konto nr. i Danske Bank:

Reg: 4366

Konto: 4767194668

Swift-Bic: DABADKKK

Iban: DK49 3000 4767 19 46 68

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumenterne højt, så kontakt havn@nordfynskommune.dk 

 

Kontakt

Telefon: 64812115

Mail: Havn@nordfynskommune.dk