Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Renholdelse af fortove og stier

Hvad skal grundejeren gøre?

Det påhviler grundejerne at renholde fortove og stier ud for sin ejendom. Dette omfatter pligt til at fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortovsarealer på kommuneveje og både på kørebane og fortov på private fællesveje.

Renholdelsespligten omfatter ligeledes de i vejarealet anbragte lyskasser m.m.  

Webtilgængelighed

Der kan være dokumenter på siden, der ikke er webtilgængelige i den grad, som du har brug for. Har du brug for dokumenterne i en mere tilgængelig version, er du velkommen til at kontakte os på vejogpark@nordfynskommune.dk

Vej & Park - Materialegården