Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vores sagsbehandlingsfrister

Nordfyns Kommune ønsker at kendes for ordentlighed og tydelighed, både i det indledende møde og i sagsbehandling. Derfor har vi fastsat servicemål, som skal sikre en tydelig forventningsafstemning med borgere og virksomheder i forhold til, hvordan du kan forvente at blive mødt og få svar.

Personlig henvendelse

Ved personlig henvendelse møder vi dig respektfuldt og venligt. Din henvendelse vil i det omfang det er muligt blive behandlet og besvaret straks. Er det ikke muligt, vil du blive vejledt om, hvornår du kan forvente svar fra os.

Telefonisk henvendelse

Ved telefonisk henvendelse behandles du på samme måde som ved personlige henvendelser. Indtaler du en besked på en telefonsvarer, ringer vi tilbage inden for 3 hverdage. Fremgår det af telefonbeskeden, at sagsbehandleren er fraværende, ringer vi tilbage, når den pågældende sagsbehandler er tilbage. I sådanne tilfælde vejledes du i telefonsvaren om, hvordan du kan komme i kontakt med en anden sagsbehandler.

Skriftlig henvendelse

Ved henvendelse pr. brev eller digital post (E-Boks, Borger.dk), svarer vi dig inden for 7 hverdage. Det kan være med et endeligt svar på henvendelsen, men det kan også være med en kvittering for modtagelsen og orientering om sagens videre forløb, herunder hvornår du kan kan forvente svar.