Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Etablering af overkørsel

En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, udkørsel, opkørsel, rampe eller lignende.

Tilladelse til overkørsel til kommuneveje og private fællesveje kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at få etableret, udvidet, flyttet eller nedlagt en overkørsel til en kommunevej eller privat fællesvej, skal du sende en ansøgning til Nordfyns Kommune, der er vejmyndighed.

En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, opkørsel, rampe eller lignende. Som udgangspunkt tillader Nordfyns Kommune 1 overkørsel på max 5 m's bredde til parcelhusgrunde, mens overkørsler til erhvervsgrunde kan etableres på max 7 m's bredde. Det afhænger dog altid på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.

Overkørsler skal altid anlægges i overensstemmelse med en evt. lokalplan for området.

Til parcelhusgrunde udføres de i fast belægning med kørefliser, sf-sten eller lignende, afhængig af fortovets belægning. Til overkørslerne hører en asfaltrampe ved kantstenen.

Overkørsler til erhvervsgrunde udføres i brosten.

I landområder udføres overkørsler med asfaltbelægning. Ved grøfter skal der endvidere etableres rørunderføring.

På kommuneveje og private fællesveje i by, udføres overkørslerne af Vej & Park for ansøgerens regning. Efter aftale kan der også benyttes en brolæggermester/entreprenør, der er godkendt af Nordfyns Kommune.

På private fællesveje på land stilles der ikke krav om, hvem der anlægger overkørslerne.

Projektleder

Sofie Lind Petersen