Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vinterbadepunkt og kontrol af badevand

Turen i bølgen blå bliver først en rigtig fornøjelse, når vandet er rent.

Der er 2 kontrollerede Badepunkter/vinterbadestrande i Nordfyns Kommune, Hasmark og Bogense Søbad. For hver badestrand er der udarbejdet en beskrivelse af stranden (badevandsprofil), som kan ses under den enkelte strand.

Nederst på denne side, kan du se, de seneste badevandsanalyser, der bliver brugt til dels at kontrollere, om vadet stadig er fint og rent, og dels til at klassificere stranden som "ringe", "tilfredsstillende", "godt" eller "udmærket".

Alle kommunens syv kontrollerede strande er klassificeret som "udmærket" (3 stjerner).

Analyser af badevandet

I perioden 15. september til 31. maj udtages vandprøver mindst hver 30. dag fra de to vinterbadestrande. Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratorierne til Nordfyns Kommune, der vurderer prøveresultaterne i forhold til EU's og Danmarks krav til badevandskvalitet.

Badevandet analyseres for:

E. Coli
De fleste bakterier af arten Escherichia coli (colibakterier) er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme.

E.coli formerer sig ikke i saltvand og dør som regel efter kort tids ophold i vandet.

Grænsen for "udmærket" badevand er 250 E.coli pr. 100 ml vand.

Intestinale enterokokker
Disse bakterier kommer også fra tarmen hos mennesker og varmblodede dyr, men de overlever generelt længere tid i saltvand end E. coli.

Grænsen for "udmærket" badevand er 100 enterokokker pr. 100 ml vand.

E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men kan indikere, at der kan være andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).

Advarsel ved forurening af badevand

Badevand kan forurenes af spildevand i tilfælde af f.eks. overløb fra spildevandssystemet i forbindelse med kraftig regn. Dette vil typisk medføre, at der bliver sat skilte op med "badning frarådes" i en kortere peride, ligesom Badepunkt-flaget bliver taget ned der.

I tilfælde af svær forurening kan der blive badeforbud i en periode. Der vil blive sat skilte op på stranden, og Badepunkt-flaget tages ned indtil forureningen er blevet fjernet.

Et Vinterbadepunkt er ...

  • Har rent badevand

  • Er ren og tjekkes jævnligt

  • Har livredningsudstyr

  • Er ikke forurenet
Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00