Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Jordforurening og byggeri

Et af Jordforureningslovens formål er at forhindre og forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.