Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Priser for sommerhuse

I Nordfyns Kommune betaler man for sin renovation efter hvor stor ens beholder er og om spanden hentes ved boligens skel eller inde på grunden. Genbrugspladsgebyret er baseret på hvilken type bolig, man har.

Renovation ved sommerhuse

Inkluderer nærgenbrugsstationer til pap, papir, glas, metal, plast og kartoner.

400 og 600 liter inkluderer containerleje.

Beholder

Tømning

Pris 2023 skelafhentning

Pris 2023 standplads

Pris 2024

Skelafhentning

Pris 2024

Standplads

240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald

Hver anden uge

2.102,00

2.508,00

2.189,00

2.612,00

400 L container til restaffald +

240 L spand til madaffald 

Hver anden uge

Hver uge

4.034,00

5.193,00

4.846,00

6.493,00

4.201,00

5.408,00

5.047,00

6.762,00

600 L container til restaffald +

240 L spand til madaffald

Hver anden uge

Hver uge

4.999,00

6.738,00

5.811,00

8.038,00

5.206,00

7.016,00

6.052,00

8.370,00

Siden 2020 har sommerhusene betalt for affaldstømning hele året. Det har hjulpet til at nedbringe mængden af henkastet affald i det rekreative område med adskillige tons.

Krav til stand plads

 • Beholderen skal stå på et plant og fast underlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).

 • Der skal være et plant og kørefast underlag på adgangsvejen. Det kan f.eks. være fliser, asfalt eller beton. (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).

 • Der må ikke være trin på adgangsvejen, og vejen må højst stige eller falde med 10 %.

 • Den kørefaste adgangsvej må højst være 25 meter lang og mindst være 1,2 meter bred på det smalleste sted.

 • Tømning helt op til 40 m inde på grunden kan tilkøbes ved Genbrug og Renovation.

 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.

 • Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,1 meter.

 • Beholdere skal stå med håndtaget ud mod renovatøren, og der skal være frit omkring beholderen.

 • I vinterperioden skal adgangsvejen være ryddet for sne og gruset/saltet, hvis det er glat.

Kontakt Genbrug og Renovation for at få en vurdering af forholdene ved dit sommerhus. 

Genbrugspladsgebyr

Type

Pris 2023

Pris 2024

Helårshus:

1.610,00

1.676,00

Sommerhus:

1.192,00

1.241,00

Lejlighed:

1.295,00

1.348,00

Værelse uden eget køkken:

  398,00

414,00

Opkrævning

Opkrævninger for genbrugspladsgebyr og renovation udsendes 2 gange årligt:

 • Forfaldsdato 1. marts (for perioden 1. januar til 30. juni).
 • Forfaldsdato 1. september (for perioden 1. juli til 31. december).

Da der ikke er tale om betaling af et forbrug der varierer, udsendes der ikke nogen årsopgørelse ved årets slutning.

Opkrævningen udsendes til den, der pr. 1. januar er registreret som ejer i det offentlige ejendomsregister. Betalinger for affaldsordninger skal opkræves hos ejendommens ejer, og vi kan derfor ikke sende opkrævninger til lejere.
Da der er tale om faste beløb, udarbejdes der ikke flytteopgørelser ved ejerskifte. Det er op til køber og sælger at fordele det opkrævede beløb indbyrdes.

Vær opmærksom på, hvor du modtager din opkrævning.

 • Hvis du har tilmeldt betalingen til PBS-betalingsservice sker betaling automatisk. Du modtager ingen opkrævning, men kan se de opkrævede beløb på din betalingsoversigt.
 • Er du ikke tilmeldt automatisk betaling, vil opkrævningen blive sendt til din elektroniske postkasse som du kan se gennem E-boks eller Borger.dk
 • Hvis du er fritaget for at modtage elektronisk post vil opkrævningen komme til dig med almindeligt brev.

Gebyr og renter

Ved for sen betaling påløber der renter, og hvis der udsendes rykker, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 250,- for hver rykker.
Hvis der er spørgsmål om gebyr og renter, kan opkrævningsafdelingen kontaktes på tlf. 64 82 80 49.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage