Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anvendelsesændring

Ved ændret anvendelse af bygning skal ejeren/lejeren være opmærksom på, om den nye anvendelse er i overensstemmelse med de anvendelsesbestemmelser, der er gældende for ejendommen.

Ansøg om byggetilladelse

Anvendelsesbestemmelserne kan være beskrevet i en lokalplan, byplanvedtægt, kommuneplan eller deklaration. Erhverv, offentlige formål, bolig mm., der i henhold til anvendelsesbestemmelserne må udøves på ejendommen, skal overholde bestemmelserne i bl.a. byggeloven, beredskabsloven, miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

En ændring af en bygnings anvendelse kan fx udløse krav om etablering af yderligere parkeringsarealer, opholdsarealer eller krav om ændring af adgangs- og toiletforholdene i henhold til reglerne i bygningsreglementet omkring tilgængelighed.

I det følgende er der eksempler på anvendelsesændringer, der kræver byggesagsbehandling. Dette gælder ikke pensionisters tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00