Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Almene boligorganisationer

De almene boligorganisationer er Nordfyns Kommunes samarbejdspartner

Gennem årlige styringsdialogmøder arbejder vi sammen om:

 • Et varieret udbud af almene boliger til unge, børnefamilier, par, seniorer og ældre i Nordfyns Kommune

 • Udvikling af bebyggelserne i harmoni med de kommunale visioner og byplansudvikling

 • Styrkelse af den lokale sammenhængskraft med henblik på en fremtidssikring af lokalsamfundene i Nordfyns Kommune

 • Tiltrækning af nye tilflyttere til Nordfyns Kommune

 • Løsning af boligsociale udfordringer med det sigte fortsat at udvikle de velfungerende boligområder og mindske ghettoisering

Formålet med dialogmøderne er bl.a.: 

 • Forbedre boligforeningernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde

 • Den enkelte boligforening skal selv sikre og kontrollere effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten

 • Gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet

 • Kommunen skal fokusere på mere overordnede problemstillinger om f.eks. udviklingen i boligområderne og boligforeninger med særlige problemer

Forretningsorden og årshjul

Der er udarbejdet forretningsorden, som beskriver, hvordan boligorganisationerne og Nordfyns Kommune samarbejder, herunder boligorganisationernes indsendelse af dokumentationspakken via Landsbyggefondens dialogportal. Det er dokumentationspakken, som danner grundlag for afholdelsen af dialogmøderne.

Dokumentationspakken skal indeholde:

 • en styringsrapport for boligforeningen og for hver afdeling med en række nøgletal og vurderinger

 • regnskab, revisionsprotokollat, spørgeskema og årsberetning

Der er udarbejdet årshjul, henholdsvis årshjul for boligforeningerne samt årshjul for Nordfyns Kommune, for afholdelse af individuelle styringsdialogmøder med boligorganisationerne. Møderne er planlagt ud fra boligorganisationernes regnskabsår og indsendelse af dokumentationspakken.

Forretningsorden samt årshjul er godkendt på fællesmøde mellem Nordfyns Kommune og boligorganisationerne i kommunen afholdt den 26. november 2013.

Styregruppe

Der er i Nordfyns Kommune nedsat en tværfaglig styregruppe, som har fået kompetence til at føre tilsyn med boligforeningerne, herunder afholdelse af dialogmøder.

Når dialogmøder er afholdt skal kommunen udarbejde et referat, som offentliggøres på kommunens hjemmeside og Landsbyggefondens dialogportal.

Her finder du referaterne fra afholdte dialogmøder med boligforeningerne.

Ønsker du kontakt til en boligorganisation?

Nedenfor finder du links til hjemmesiderne vedrørende de almene boligorganisationer, som har boliger i Nordfyns Kommune.