Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Grundlovsceremoni for nye statsborgere i Nordfyns Kommune

Der afholdes grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en lov om meddelelse af indfødsret til nye statsborgere. Hvis du er tildelt indfødsret betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni, skal du inden for 2 år efter lovens ikrafttrædelse deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, og du skal udveksle håndtryk med borgmesteren.

Næste ceremoni

Borgmester Mette Landtved-Holm afholder den næste ceremoni torsdag den 11. april 2024 kl. 17.30 på Bogense Rådhus, Byrådssalen, Østergade 23, 1. sal, 5400 Bogense.  

Tilmelding

Hvis du bor i Nordfyns Kommune og har fået tildelt indfødsret ved lov, betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni, kan du tilmelde dig på tlf.nr. 6482 8004. Ved tilmeldingen skal du oplyse dit fulde navn, cpr.nr., mobilnummer og hvor mange gæster, du ønsker at medbringe til ceremonien. Sidste frist for tilmelding er fredag den 22. marts 2024 kl. 12.00.

Hvad skal medbringes til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være et af nedenfor nævnte

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1. og 2., hvori der er isat en opholdssticker.

Husk at indsende tro og loveerklæring

Deltagelse i ceremonien forudsætter, at du rettidigt har indsendt en tro og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til Udlændige- og Integrationsministeriet. Du modtager erklæringen i et brev fra ministeriet, og du skal underskrive og sende den retur til ministeret seneste 10 hverdage før ceremonien.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00