Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anlægspulje til forsamlingshuse (2021-2024)

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe fælles veje til ny velfærd ved at støtte rammerne for forsamlingshusenes aktiviteter og derved både understøtte de fysiske og mentale oaser forsamlingshusene udgør i landdistrikterne.

Anlægspulje til forsamlingshuse

Gå til selvbetjening

Forsamlingshusene bidrager med nye veje til bæredygtige løsninger og fællesskaber, fx ved klimaoptimerende renoveringer og fællesspisninger, og de bidrager derved til en positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter. 

Puljen støtter energirigtige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygningsforbedringer i kommunens forsamlingshuse, der vurderes nødvendige for opretholdelse af forsamlingshusets virke.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter.

Puljen anses som en fifty-fifty-pulje og forsamlingshuset skal derfor selv finansiere mindst halvdelen af den samlede udgift, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 115 kr. pr. time.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 15. januar. Hvis der resterer midler efter den årlige ansøgningsrunde, behandles eventuelle ansøgninger løbende.  Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

I 2024 forventes puljens samlede ramme at være 500.000 kr. 

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted i efteråret.

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget december 2023.

Ansøgningsfrister 2024

For projekter, der afsluttes i 2024

Ansøgningsfrist

Mødets afholdelse

15. januar 2024

7. marts 2024

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00