Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Trafiksikkerhed

Nordfyns Kommunens langsigtede vision med Trafiksikkerhedsplanen er: "Ingen må komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje". Visionen betyder, at alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier.

Trafiksikkerhedsplanen 2019-2022

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 sætter de overordnede politiske rammer for kommunens arbejde med trafiksikkerhed til og med 2022.

Trafiksikkerhedsplanen i Nordfyns Kommune tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens vision om, at ”hver ulykke er én for meget”. Visionen søges omsat til handling igennem nedenstående temaer.

Trafiksikkerhedsplanen er opdelt i 4 temaer, hvor adfærds- og holdningspåvirkning er det brede tema, der dækker hensigten om at ville arbejde mere direkte med trafikanten uanset målgruppen, mens de øvrige temaer er mere specifikke.

 

  • Adfærds- og holdningspåvirkning
  • Skoler, børn og unge
  • Cyklister og knallertkører
  • Hastighed og fremkommelighed

 

Samarbejde og borgerinvolvering

Nordfyns Kommune vægter det gode samarbejde med borgerne, lokalråd, foreninger, erhvervslivet og organisationer i kommunen meget højt.

Kommunen har gode erfaringer med, at borgere melder ind med trafiksikkerhedsspørgsmål. Kommunen opsamler disse henvendelser og vurderer og prioriterer dem løbende igennem administrationens Prioriteringsværktøj og Designmanual for trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Prioriteringsværktøjet tager udgangspunkt i elementer som bl.a. uheld, tryghed, tilgængelighed, trafikintensitet, hastighed, vejudformning, skolevej.

Kommunen tillægger samarbejdet med lokalrådene stor betydning og værdi ift. at indsamle forslag og formidle trafiksikkerhedsemner helt lokalt. Ligeledes har skolesamarbejdet en helt central plads ift. den langsigtede vision.

Politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik spiller en afgørende rolle ift. udmøntningen af konkrete tiltag.

Årlig udmøntning

Teknik- og Miljøudvalget godkender årligt en samlet prioriteringsliste, som beskriver rammerne for kommunens trafiksikkerhedsarbejde for det kommende år.