Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Erhverv i egen bolig

I områder, der er udlagt til boligformål, er der mulighed for - på nogle bestemte betingelser - at drive erhverv i en del af beboelsen.

Følgende betingelser skal være opfyldte:

  • Erhvervet udøves i bygninger, der er beliggende mindst 2,5 m fra naboskel og i øvrigt godkendt til beboelse.

  • Erhvervet skal drives af den, der bebor den pågældende bolig.

  • Der må ikke være ansatte i virksomheden.

  • Den type erhverv, der kan drives, er liberale erhverv som f.eks. frisør, dagpleje, advokat- og arkitektvirksomheder, men ikke butikker.

  • Husets karakter af beboelse må ikke ændres.

  • Der må kun foretages diskret skiltning.

  • Der skal som udgangspunkt etableres mulighed for parkering på egen grund.

  • Vareleverancen er begrænset.

Eget liberalt erhverv i egen bolig forudsætter ikke byggetilladelse, og arealet skal fortsat være registreret i BBR som boligareal. 

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00