Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommunalbestyrelsens vederlag

Her på siden finder du oplysninger om de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har modtaget, herunder hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e.

Vederlag Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune 2022-2025

Vederlagsberegning for faste vederlag og vederlag for formands- og udvalgsposter samt tillæg. Pr. 1. april 2024.

Navn og
parti

Vederlag til Borgmester, Viceborgmester eller Formand

Næstformands-
vederlag

Udvalgs-
vederlag

Fast
vederlag

Tillægs-
vederlag

Vederlag i alt

Vederlag i alt
pr. måned

Helle Waagner (A)

Formand
249.623,83

0,00

17.889,71

105.546,73

0,00

373.060,27

31.088,36

Kasper Solberg (A)

Formand
249.623,83

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

385.541,46

32.128,45

Gert Rasmussen (A)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

166.288,53

13.857,38

Brian Lebæk (A)

0,00

24.962,38

30.370,90

105.546,73

0,00

160.880,01

13.406,67

Dorte Schmidt (A)

0,00

24.962,38

60.741,80

105.546,73

0,00

191.250,91

15.937,58

Idrees Haider (A)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

16.330,59

152.248,22

12.687,35

Johnny Kristensen (A)

0,00

24.962,38

30.370,90

105.546,73

0,00

160.880,01

13.406,67

Bo Jakobsen (B)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

166.288,53

13.857,38

Anders Thingholm (C)

Viceborgmester
52.004,96
Formand
249.623,83

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

437.546,42

36.462,20

Kenneth Clasen (C)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

166.288,53

13.857,38

Anne-Lise Sievers (F)

0,00

24.962,38

60.741,80

105.546,73

0,00

191.250,91

15.937,58

Bine Mathiasen (F)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

135.917,63

11.326,47

Jane Yndgaard (O)

Formand
249.623,83

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

385.541,46

32.128,45

Dennis E. Christensen (V)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

166.288,53

13.857,38

Anja Lund (V)

Formand
249.623,83

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

385.541,46

32.128,45

Mette Landtved-Holm (V)

Borgmester
1.040.099,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040.099,29

86.674,94

Helle Brunse (V)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

135.917,63

11.326,47

Marie Holmgaard (V)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

16.330,59

182.619,12

15.218,26

Lasse Mogensen (V)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

166.288,53

13.857,38

Ole Taustrup Hansen (V)

Formand
41.603,97

0,00

60.741,80

105.546,73

0,00

207.892,50

17.324,38

Brian Korsgaard (V)

0,00

24.962,38

60.741,80

105.546,73

0,00

191.250,91

15.937,58

Annette Allesø (V)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

135.917,63

11.326,47

Palle Yndgaard (V)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

0,00

135.917,63

11.326,47

Nikolaj Vang (Æ)

0,00

0,00

60.741,80

105.546,73

16.330,59

182.619,12

15.218,26

Marie Louise Pedersen (I)

0,00

0,00

30.370,90

105.546,73

16.330,59

152.248,22

12.687,35

§17, stk. 4
Udvalget er ikke etableret pt.

Formand
31.202,98

0,00

0,00

0,00

0,00

31.202,98

2.600,25

Folkeoplysnings-
udvalg

Formand
52.004,96

0,00

0,00

0,00

0,00

52.004,96

4.333,75

2.465.035,32

124.811,92

1.050.500,29

2.533.121,52

65.322,36

6.238.791,41

Det fremgår af styrelseslovens § 16 e, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer skal oplyse størrelsen af de vederlag, som de i det forgangne kalenderår har modtaget for varetagelsen af de forskellige hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen, udvalgs vederlag eller formandsvederlag. Der skal kun oplyses om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i f.eks. en bestyrelse, råd, nævn, m.v., som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen. Diæter, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse skal heller ikke oplyses.

Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, der modtager vederlag i forbindelse med varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Udvalgsvederlag

Der ydes et udvalgsvederlag for deltagelse i møder i et fagudvalg. Udvalgsvederlagene er en procentandel af borgmestervederlaget, og de overordnede forudsætninger er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Udvalgsvederlagene udgør pt. 2,92% af borgmestervederlaget.

Vederlag til stående udvalg

Udvalg

Antal medlemmer

Formandshonorering

1. viceborgmester

5% af borgmestervederlaget

2. viceborgmester

0% af borgmestervederlaget

Økonomiudvalg

9

Arbejdsmarkedsudvalg

5

24% af borgmestervederlag

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

7

24% af borgmestervederlag

Børne- og Ungeudvalget

5

24% af borgmestervederlag

Social- og Sundhedsudvalget

7

24% af borgmestervederlag

Teknik- og Miljøudvalget

7

24% af borgmestervederlag

Folkeoplysningsudvalg

13

5% af borgmestervederlag

Børne- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)

4

4% af borgmestervederlag

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2023 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:
Trafikselskabet FynBus

93.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark A/S

72.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport

35.000 kr.

Repræsentantskabsmedlem:
Real Dania, debatgruppen By-udvikling

25.000 kr.

Mette Landtved-Holm (V)

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport

20.417 kr.

Jane Yndgaard (O)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn Holding A/S

50.000 kr.

Anders Thingholm (C)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd Holding A/S

50.000 kr.

Gert Block Hættlein Rasmussen (A)

Medlem:
Vurderingsankenævn Fyn under Skatteankestyrelsen

96.400 kr.

Kasper Solberg (A)

Trafikselskabet FynBus

13.025,82 kr.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2022 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:
Trafikselskabet Fynbus

174.800 kr.

Bestyrelsesmedlem:
PensionDanmark A/S

142.600 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
FGU Fyns forretningsudvalg

2.500 kr.

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport P/S

35.000 kr.

Repræsentantskabsmedlem:
Real Dania, debatgruppen Byudvikling

31.800 kr.

Jane Yndgaard (O)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn Holding A/S

50.000 kr.

Anders Thingholm (C)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd Holding A/S

50.000 kr.

Gert Block Hættlein Rasmussen (A)

Medlem:
Vurderingsankenævn Fyn under Skatteankestyrelsen

96.400 kr.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2021 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:
FynBus

171.600 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark A/S

137.500 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
FGU Fyns forretningsudvalg

7.400 kr.

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport

35.000 kr.

Franz Rohde (V)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S

50.000 kr.

Jens Otto Dalhøj (V)

Medlem:
Skatteankenævn Østfyn

11.097 kr.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2020 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:
FynBus

170.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark A/S

134.375 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
FGU Fyns forretningsudvalg

7.300 kr.

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport

35.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S

50.000 kr

Jens Otto Dalhøj (I)

Medlem:
Skatteankenævn Østfyn

5.516 kr.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2019 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:

FynBus

168.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

121.250 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

FGU Fyns forretningsudvalg

8.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

H.C. Andersen Airport

26.250 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

10.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:
NGF Nature Energi

18.000 kr. 

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S

50.000 kr. 

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2018 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:

FynBus

165.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

110.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

20.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr. 

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:

NGF Nature Energy

140.000 kr.

Bestyrelsens næstformand:

Bionaturgas Danmark

17.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:

VandCenter Syd A/S

50.000 kr. 

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00