Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommunalbestyrelsens vederlag

Her på siden finder du oplysninger om de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har modtaget, herunder hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e.

Nedenfor er en samlet oversigt over de faste vederlag, som Kommunalbestyrelsen modtager:

Vederlag 2020 (klik her) 

Det fremgår af styrelseslovens § 16 e, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer skal oplyse størrelsen af de vederlag, som de i det forgangne kalenderår har modtaget for varetagelsen af de forskellige hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen, udvalgs vederlag eller formandsvederlag. Der skal kun oplyses om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i f.eks. en bestyrelse, råd, nævn, m.v., som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen. Diæter, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse skal heller ikke oplyses.

Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, der modtager vederlag i forbindelse med varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2020 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:
FynBus

170.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark A/S

134.375 kr.

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:
FGU Fyns forretningsudvalg

7.300 kr.

Bestyrelsesmedlem:
H.C. Andersen Airport

35.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S

50.000 kr

Jens Otto Dalhøj (I)

Medlem:
Skatteankenævn Østfyn

5.516 kr.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2019 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:

FynBus

168.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

121.250 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

FGU Fyns forretningsudvalg

8.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

H.C. Andersen Airport

26.250 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

10.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:
NGF Nature Energi

18.000 kr. 

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S

50.000 kr. 

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2018 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn

Hverv

Vederlag pr. år

Morten Andersen (V)

Bestyrelsesformand:

FynBus

165.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

110.000 kr.

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

10.000 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

20.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr. 

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:

NGF Nature Energy

140.000 kr.

Bestyrelsens næstformand:

Bionaturgas Danmark

17.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:

VandCenter Syd A/S

50.000 kr. 

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00