Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et tilbud til unge fra 7. kl. og op til 18 år, her kan der benyttes 6 ungdomsklubber og deltage i undervisning i fritiden. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse.

Hovedkontor: 

Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø
Telefon: 6482 8425 / 6482 8652, Mail: ungdomsskolen@nordfynskommune.dk 

Klub og Ungdomsskoleleder:

Morten Schneider Schlægelberger, Telefon: 92 43 94 54, Mail: mschla@nordfynskommune.dk

Almen og prøveforberedende undervisning

I ungdomsskole kan man tilmelde sig til almen undervisning, der dækker over et bredt udvalg af fag, samt prøveforberedende fag.

Specialundervisning

Ungdomsskolen tilbyder specialundervisning for unge, bl.g. på en af kommunens to produktionsskoler, hvor der også tilbydes prøveforberedende dansk og matematik.

Knallert og traktorkørekort

Der tilbydes undervisning i traktor- og knallertkørekort for de unge, der ønsker dette. SSP er organiseret i Ungdomsskolen. 

 

Nordfyns Ungdomsskole: Ungnordfyn

Skole og Dagtilbud
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag - Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 17:00

Fredag

09:00 - 13:00