Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Renholdelse af veje ved arbejdskørsel

Spild på veje efter jordkørsel og landbrugskørsel m.v.

Såfremt der ved arbejdskørsel og landbrugskørsel køres jord m.v. på vejen skal dette løbende fjernes, da det kan være til fare eller ulempe for den øvrige færdsel. Den person, der tilsmudser vejen, har ligeledes ansvaret for rengøring af vejen.

Vejene skal rengøres hver dag efter arbejdets afslutning. Dog skal vejene skrabes og/eller fejes løbende hvis der kommer meget jord/gylle mv. på vejene.

 

Skiltning

Mens arbejdet står på, skal entreprenører og landmænd advare de øvrige trafikanter ved at opsætte advarselstavlen A 31 ”Glat vej” med undertavle ”Jordkørsel” ca. 150 - 200 m før det forurenede sted. Bemærk, at opsætning af advarselstavle ikke fritager for ansvar.

Hvis vejen ikke rengøres

Af hensyn til trafiksikkerheden er det vigtigt, at vejene holdes rene. Sker dette ikke kan Nordfyns Kommune vælge, at foretage rengøringen og sende regningen herfor til den pågældende.

Vej & Park - Materialegården