Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Renholdelse af veje ved arbejdskørsel

- især i landområderne

Hvis der fra et køretøj tabes eller spildes noget på vej, der kan være til fare eller ulempe for færdslen, skal dette straks fjernes. Kan dette ikke ske, skal trafikanterne ved afmærkning eller på lignende måde gøres opmærksom på forholdet, indtil faren eller ulempen er fjernet. Det fremgår af færdselsloven § 87, stk. 2.

Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde, jf. færdselslovens § 118.

Kommunen kan med politiets samtykke også give tilladelse til, at den, der er eller vil blive årsag til et glat føre, opsætter tavlen A 31 Glat vej med evt. undertavle, der angiver årsagen til det glatte føre.

Såfremt nogen henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, kan kommunen fjerne det henkastede eller tabte. Regningen kan sendes til den, der har tabt eller efterladt affaldet eller genstanden på vejen.

Af hensyn til trafiksikkerheden er det derfor vigtigt, at vejene rengøres løbende eller umiddelbart efter, at den daglige arbejdskørsel m.v. er ophørt.

Den person, der har udført arbejdskørslen, landbrugskørslen eller lignende, skal selv sørge for rengøring af vejen.