Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Lejlighedsskiltning i det åbne land

Skiltning i det åbne land reguleres efter Naturbeskyttelsesloven § 21. Loven indeholder et generelt forbud mod reklameskilte, flag og lign. i det åbne land. Der er dog visse undtagelser i loven, bl.a. vedr. lejlighedsskiltning.

Ansøg om lejlighedsskiltning i det åbne land

Lejlighedsskiltning

Gå til selvbetjening

Der må opsættes lejlighedsskiltning i form af skilte, bannere eller lignende med det formål at reklamere for et enkeltstående arrangement af højst 1 uges varighed.

  • Skiltningen må tidligst opsættes 14 dage før arrangementet afholdes og skal være nedtaget senest 1 uge efter arrangementets afslutning.
  • Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets art, varighed og placering.
  • Skiltningen skal overholde en max. størrelse på 2 m² og skiltningens overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn - dog højst 1 m ved skiltning opsat ved indkørsel til en ejendom.
  • Skiltene skal holde en afstand til kørebane eller cykelsti på mindst 1,5 m.
  • Skiltningen må opsættes højst 30 m fra grænsen fra den bymæssige bebyggelse og indenfor en radius af 5 km fra stedet, hvor arrangementet afholdes.
  • Ved arrangementer, der afholdes i det åbne land, herunder dyrskuer, omrejsende cirkus, koncerter eller musikfestivals, må skiltningen opsættes indenfor en radius af 30 km fra arrangementets placering.

Da reglerne for midlertidig skiltning i det åbne land er lidt komplekse, er du altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning på 6482 8114.Du kan læse mere om skiltning i det åbne land i Bekendtgørelse nr. 817 af 20.06.2018.