Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Natura 2000

Store dele af vores mest værdifulde naturområder indgår i de såkaldte Natura 2000-områder, der er et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder.

Natura-2000 planer

Der er udpeget 246 Natura 2000-områder i hele landet. Det svarer til et område på størrelse med Fyn. Hvert område har sin egen Natura 2000-plan, der indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for at den kan udvikle sig positivt. I Nordfyns Kommune er der udpeget to Natura 2000 områder: Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og Odense Fjord.

Statens Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan der sikres eller genoprettes gunstige forhold for forskellige naturtyper og arter i områderne. Det betyder, at hvis forholdene for de omfattende naturtyper og arter er gode, skal disse forhold fastholdes. Er forholdene derimod ugunstige, skal forholdene forbedres.

Der er ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår målet skal være nået for Natura 2000-områderne. Danmark er dog forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af naturens bevaringsstatus og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00