Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vandforsyning og vandværker

Drikkevandet i Nordfyns Kommune er baseret på grundvand, som hentes op fra vores undergrund og fordeles via ca. 36 vandværker og distributionsselskaber rundt til kommunens borgere. Vandforsyningen er decentral, og de fleste lokalområder har deres eget private vandværk

Vandforsyningen i Nordfyns Kommune

Vandforsyningen i Nordfyns Kommune varetages af en række private vandværker og distributionsselskaber (køber vand fra et andet vandværk) samt private brønde og boringer.

Oplever du problemer med leveringen af dit drikkevand, eller har du spørgsmål om takster, aflæsning af måler eller vandets kvalitet (f.eks. vandets hårdhed), bedes du kontakte formanden for dit lokale vandværk eller distributionsselskab.

På nedenstående kort kan du søge frem hvilket vandværk du får dit drikkevand fra.

Når du har indtastet din adresse vises den med en rød prik. Klik på prikken og der vil komme en boks frem med navnet på dit vandværk, samt et link til vandværkets hjemmeside. Ikke alle vandværker har deres egen hjemmeside endnu.

Du kan også benytte dette link til et interaktivt kort over vandværkerne

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Natur og Miljø varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet. Det betyder, at vi via fysisk tilsyn på selve vandværkerne og boringer sikrer, at vandværkerne lever op til gældende krav for indretning og drift.

Vandværkerne sørger for, at der løbende udtages prøver til dokumentation af vandets kvalitet. Natur og Miljø overvåger de analyseresultater og er derved med til at sikre, at vandet i hanen overholder gældende kvalitetskrav.

Listen med kontaktoplysninger til vandværkerne er slettet som følge af EU's persondataforordning (GDPR). Du kan i stedet finde kontaktoplysninger til dit vandværk på din vandafregning eller evt. på dit vandværks hjemmeside på internettet.

Kort over vandværker i Nordfyns Kommune

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00