Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt ved Ringe Mølle

I efteråret og vinteren 2020 udfører Nordfyns Kommune en forundersøgelse der skal belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Ringe Å ved Ringe Mølle. Indsatsen omhandler en række styrt under Ringevej som er udpeget som spærring for vandløbets flora og fauna.

Projektet er en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ODE-735) og bliver derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen er at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt

Når forundersøgelsen er færdig, vil den kunne læses her på siden.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00