Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Specialkørsel

Individuel kørsel sker på baggrund af en indstilling fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

For at kunne sætte en kørsel i gang, skal der udfyldes en samtykkeerklæring som giver Kommunen lov til, at videregive de oplysninger der er på kørselsskemaet til de samarbejdspartnere Kommunen har til, at udføre kørslen. 

Samtykkeerklæringen kan sendes på 2 måder:

  1. Udfyldes kørselsskemaet via Kommunens hjemmeside, accepteres samtykkeerklæringen sidst i skemaet og du skal ikke gøre yderligere.
  2. Ønsker du at sende kørselsskemaet via post, skal det udskrives og sendes sammen med en udfyldt samtykkeerklæring til: Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv- og Kultur, Driftsafdelingen, Østergade 23, 5400 Bogense eller på mail til befordring@nordfynskommune.dk

Det er IKKE muligt at etablere en kørsel før følgende dokumenter er Nordfyns Kommune I hænde:

  1. Et udfyldt kørselsskema
  2. En udfyldt og underskrevet samtykkeerklæring.
  3. En bevilling fra PPR på den ønskede/ændrede kørsel.

Kørslen af elever sker på baggrund af en indstilling fra PPR. Såfremt dette bliver bevilliget, skal der oprettes et kørselsskema som indeholder oplysninger om, hvordan eleven transporteres til og fra skole, SFO og Børnehave. Når skemaet med køretiderne er lagt, vil dette fungere som basisskema for kørslen.

Vigtig information:

Befordring

Telefonåbningstid for kørselskontoret er Mandag til Fredag kl. 10 - kl. 12

Uden for dette tidsrum kan der sendes en mail til kørselskontoret på nedenstående E-mail.