Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Det Maritime Råd

Det Maritime Råd har til hensigt at skabe udvikling og sammenhæng i det maritime miljø med fokus på turisme og bosætning.

Det Maritime Råd er alene et rådgivende råd i forhold til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen og forvaltningen har ingen høringspligt i sin beslutningsproces og sagsbehandling i forhold til Det Maritime Råd.

Arbejdsopgaver for Det Maritime Råd

Her kan du læse om generelle og strukturelle retningslinjer for Det Maritime Råd i Nordfyns Kommune.

Baggrund

Nordfyns Kommune har en lang kysstrækning med attraktive destinationer omkring hele det maritime miljø. Eksempelvis Enebærodde, Æbelø, Gyldensteen Strand og en række andre maritime attraktioner.

Kommunen har tre lystbådehavne; Otterup Lystbådehavn – Egensedybet, Klintebjerg Havn og Bogense Havn og Marina, som hver især er unikke.

Egensedybet ligger i et uspoleret område omgivet af natur og Kulturarv.

Klintebjerg ligger stenkast fra Odense med en beliggenhed op til en by med udviklingspotentiale i forhold til fremtidig bosætning. Begge havne med udsejling til Odense Fjord giver gode forhold for joller og mindre både med roligt vand. Samtidig er den ydre placering i Odense Fjord også attraktiv for de større både, da turen ud af fjorden til det åbne vand er væsentlig kortere end fra Odense.

Bogense Havn og Marina er med sin placering på kanten mellem Kattegat og Lillebælt meget attraktiv i forhold til tursejlads. Der er en række gode destinationer, som kan nås inden for kort tid. Bogense Havn og Marina er ligeledes attraktiv i forhold til den bynære placering og det attraktive havnemiljø.

Det er blot nogle af de fyrtårne, som Nordfyns Kommune er begunstiget med i relation til det maritime miljø. Kommunalbestyrelsen har et stort fokus på, at potentialerne i det maritime miljø udnyttes, såvel turistmæssigt som bosætningsmæssigt.

Vision og formål for Det Maritime Råd (DMR)

  • DMR skal bidrage til at skabe sammenhænge i det maritime miljø og udvikle den maritime del af Nordfyn med fokus på turisme og bosætning.
  • DMR skal bidrage ved sparring med hindanden og de opnåede erfaringer i områderne.
  • DMR skal være forum for dialog og øget samarbejde omkring hele det maritime Nordfyn og tankerne i Vision 2021.

DMR's kompetencer er alene rådgivende i forhold til Nordfyns Kommune.

Målet med rådet er ikke at tage stilling til eller blive hørt i konkrete lokale problemstillinger. Disse løses bedst lokalt og derfor vil sådanne sager drøftes ved inddragelse af lokale og relevante interessenter.

Møder

  • Der fastlægges 4 årlige møder i Det Maritime Råd.
  • Der udarbejdes et årshjul for rådets arbejde.
  • De faste møder bruges til at drøfte emner i henhold til Det Maritime Råds vision og formål.
  • Ad hoc sager, som ønskes drøftet med DMR´s medlemmer i mellem møderne, udsendes til rådets medlemmer via mail. Rådets medlemmer får derefter mulighed for at reflekterer og melde tilbage.
  • Der udsendes dagsorden for de ordinære senest 10 hverdage forud for møderne, og dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Alle rådets medlemmer kan få sager på dagsordenen.
  • Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne, som senest 3 hverdage efter mødet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Det Maritime Råds medlemmer

Navn

Stilling

Formand: Ivan Hansen

Sejlklubben Egensedybet

Jesper Durup

Otterup Lystbådehavn A.m.b.a.

Anders Thingholm (C)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Anja Lund (V)

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Poul Erik Nielsen

Bogense Sejlklub

Claus Thordal

Klintebjerg Havn og Bådelaug

(Ubesat)

Nordfyns campingpladsejerne/-forpagter

Per Olesen

Nordfyns Erhverv og Turisme

Thomas Fløjborg-Lading

Maritim Leder Bogense Havn og Marina

Louise Rasmussen

Driftschef Nordfyns Kommune

Administrativ medarbejder

Birgitte Birch Schmidt