Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Mindre solcelleanlæg og solfangere

Går du med planer om at sætte et solcelle-/solfangeranlæg op, skal du være opmærksom på, at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende for netop din ejendom.

Inden du går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg skal du undersøge bestemmelserne i det gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo.

Du skal desuden være opmærksom på, om der er lokale bestemmelser, der kan forhindre opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg.

Det kan være:

  • Byplanvedtægter

  • Lokalplaner

  • Deklarationer

  • Grundejerforeningsvedtægter

  • Fredet eller bevaringsværdig bygning

I mange lokalplaner eller deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers udseende. Bestemmelserne kan angive fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion og lignende.

Hvis etablering af anlægget vil være i strid med ovennævnte regler, skal man søge dispensation ved Teknik og Miljø.

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00