Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udfasning af gas og olie som opvarmningskilde – hvad sker der nu?

Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt, at kommunerne skal fremskynde planlægningen for udfasning af olie og gas.

Ejere af ejendomme, som i dag er opvarmet med olie eller gas, skal desuden have klar besked om, hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme eller skal finde andre opvarmningskilder som f. el-varmepumper. Nedenfor kan du få bedre overblik over netop dine muligheder.

Henvendelse vedrørende konkrete fjernvarmeområder og konkrete ejendomme skal ske til forsyningsselskaberne. Henvendelser vedrørende den generelle varmeplanlægning og myndighedsspørgsmål rettes til Nordfyns Kommune. Se kontakt liste nederst på siden.

For spørgsmål vedrørende valg af opvarmningsform henvises til sparenergi.dk og lokale aktører som eksempelvis EL- og VVS-installatører.

Der har i december 2022 og januar 2023 været afholdt 3 borgermøder, hvor det generelle indhold har omhandlet hvilke muligheder man som borger har for udskiftning af olie-, gas- og biomassekedler med mere CO2-neutrale løsninger. Nedenfor i de grønne bjælker ses link til præsentationsmaterialet fra borgermøderne.

Kontaktliste

Bogense Forsyningsselskab: post@bogense-forsyningsselskab.dk 

Fjernvarme Fyn: kontakt@fjernvarmefyn.dk 

Nordfyns Kommune: post@nordfynskommune.dk

Driftafdelingen