Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Mågegener

Måger er en naturlig del af livet ved kysten. Nogle arter af måger er gode til at tilpasse sig mennesker og menneskelige aktiviteter. Når de rykker tættere på mennesker, kan der opstå konflikter.

Måger er i stigende grad begyndt at rykke ind i byerne. Samtidig er havnearealer blevet mere attraktive til bolig- og erhvervsformål. Dette giver øgede gener. Det er oftest sølvmåger og stormmåger, der giver problemer.

De største gener opstår typisk i yngletiden, hvor mågerne beskytter deres reder og unger, og når de søger føde i byen. Når mågerne har bygget rede kan de være meget støjende, ligesom de kan blive nærgående i deres forsvar af reden.

Mågegener kan undgås ved direkte regulering eller ved at forhindre, at mågerne slår sig ned og yngler. Den direkte regulering kan ske ved at skyde mågerne eller fjerne deres æg og reder. Det mest effektive er dog at sikre, at mågerne ikke bygger rede.

Regler

Det er i Danmark ikke tilladt at jage måger, men du kan som grundejer ansøge om en dispensation til regulering hos Naturstyrelsen, som administrerer Jagtloven.

Jagtloven stiller i forbindelse med skydning af fugle almindeligvis krav til arealstørrelse og krav til nedfald af hagl mm. Disse krav medfører at jagt i byzone under normale omstændigheder ikke er muligt, selv indenfor jagtsæsonen. En dispensation tilsidesætter de krav, der normalt er gældende i jagtlovgivningen.

Ansøgning om dispensation til regulering af måger sendes til Naturstyrelsen. Når der ansøges om regulering i byen, skal ansøgningen også sendes til politiet. Du kan finde links nederst på denne side.

Gode råd om forebyggelse

Hvad kan du som borger selv gøre?
Der er nogen overordnede ting, du selv kan gøre for at undgå mågegener.

  • Forhindre at mågerne kan bygge rede på din ejendom.

  • Undgå at henkaste affald.

  • Undgå at måger har adgang til affald og andre fødekilder.

Den mest effektive måde at begrænse gener er at forhindre, at mågerne bygger rede. Der findes en række metoder til at forhindre, at måger bygger rede og tager ophold – både metoder, der forhindrer måger i at lande, og metoder, der skræmmer mågerne væk.

Måger foretrækker at bygge reder på flade tage, eller andre steder, hvor reden kan ligge stabilt, for eksempel bag skorstene og lignende.

Hvis man forhindrer mågerne i at kunne lande, forhindrer man også, at de bygger rede. Det kan man gøre ved at skræmme eller ved at montere net, wirer eller pigge på de steder, hvor mågerne ellers vil bygge rede. Wirer og pigge kan også monteres på tagrygge, så mågerne ikke tager ophold.

Særligt udformede net, der forhindrer mågerne i at lande, er især anvendelige på flade tage. De er effektive, men har de ulemper, at de kan være dyre at vedligeholde, de passer ikke nødvendigvis til bygningen, og fuglene kan blive viklet ind i nettet.

Wirer kan have samme effekt som net, men fuglene vikles ikke ind i wirerne. Wirer er heller ikke så synlige som net.

Pigge er særligt anvendelige på mindre, svært tilgængelige steder, såsom bag skorstene mv. Pigge er ikke så synlige, men er omvendt ikke så anvendelige på større flader. Det er vigtigt, at piggene monteres med passende afstand.

For alle tre løsninger gælder, at de skal monteres korrekt for at virke. De vil sandsynligvis blot medføre, at mågerne flytter et andet sted hen, så det kræver en fælles indsats for at komme generne effektivt til livs.

Man kan også forsøge at skræmme mågerne fra at lande ved brug af lyd, men den metode er ikke særligt egnet i bymæssig bebyggelse.

Reguleringskorps

Danmarks Jægerforbund har et reguleringskorps, som dels kan stå for regulering af skadedyr, men som også kan rådgive og vejlede om, hvordan man undgår gener fra eksempelvis måger.

På Jægerforbundets hjemmeside kan du finde ud af, hvem der er reguleringskoordinator for Danmarks Jægerforbund på Fyn. 

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00