Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sagsbehandlingsfrister; Arbejdsmarked

Integrationsloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Enkeltudgifter

4 uger

Integrationsloven § 35

Sygebehandling, medicin, tandbehandling

4 uger

Integrationsloven § 36

Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år

4 uger

Integrationsloven § 37, stk. 1

Udgifter til kontakt med bortførte børn

4 uger

Integrationsloven § 37, stk. 2

Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn

4 uger

Integrationsloven § 38

Hjælp til udgifter til flytning

4 uger

Integrationsloven § 39

Lov om aktiv socialpolitik

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

selvforsørgelse- og hjemrejseydelse

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 22

Hjælp til forsørgelse - Flygtninge under integrationsprogram

Overgangsydelse

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 22

Hjælp til forsørgelse

Uddannelseshjælp

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 23

Hjælp til forsørgelse

Aktivitets- og barselstillæg

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 24

Hjælp til forsørgelse

Kontanthjælp

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 25

Hjælp til forsørgelse

Engangshjælp

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 25a

Hjælp til forsørgelse

Supplerende kontanthjælp til brøkpension

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik §§ 27 og 27a

Særlig støtte

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 34

Resurseforløbsydelse

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 68

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik §69

Revalidering - ydelse

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 70

Særlig støtte under revalidering

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 73h

Tilskud til Lån, revalidering

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 73j

Ledighedsydelse

2 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 74

Enkeltudgifter

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 81

Midlertidig hushjælp

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 81a

Sygebehandling

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 82

Tandbehandling

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 82a

Særlig hjælp vedrørende børn

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 83

Hjælp ved myndighedsindehavers død

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 84

Flyttehjælp

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik § 85

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Klager over arbejdsgivers beregning, løntilskud

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 206

Lovbestemt

Ret til en koordinerende sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år

Straks

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 36

Lovbestemt

Løntilskud

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 66

Nytteindsats

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83

Vejledning om opkvalificering

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 14

Studie og erhvervskompetencegivende uddannelse

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 95

Jobafklaringsforløb

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 107

Ressourceforløb

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 112

Resurseforløb for førtidspensionister

12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 115

Fleksjob

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 116

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende - udbetaling

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 136

Revalidering

12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142

Selvstændig virksomhed - tilskud eller lån

12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 147

Jobrotation

8 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 22

Opkvalificering i fleksjob

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162

Mentorstøtte, frikøb af medarbejdere i virksomhed/uddannelsesinstitution

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 168

Hjælpemidler

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172

Støtte til særlige udgifter

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 173

Befordringsgodtgørelse

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175

Godtgørelse

2 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176

Hjælpemidler ifm. Ansættelse og beskæftigelse m.v.

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§178 og 179

Voksenlærlinge

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23

Mentorstøtte

12 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 26

Efter modtagelse af sagen fra Dansk Flygtningehjælp

Andet

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Tilkendelse af højeste, mellemste, forhøjet almindelig, almindelig førtidspension

3 måneder

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. §§ 13 og 14

Lovbestemt

Bistands- og plejetillæg

3 måneder

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 16

Lovbestemt

Tilkendelse af højere pension

3 måneder

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44

Personlig assistance

3 måneder

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. §§ 4 og 4a

Støtte under videreuddannelse

2 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 14

Ansættelse med løntilskud

2 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 15

Førtidspension, foreliggende grundlag

3 måneder

Lov om social pension§ 17, stk. 2

Lovbestemt

Førtidspension, uden forelæggelse på rehabiliteringsteam

3 måneder

Lov om social pension § 17, stk. 3

Førtidspension via Rehabiliteringsteam

3 måneder

Lov om social pension § 19

Lovbestemt - gælder fra sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension

Repatriering

4 uger

Repatrieringsloven § 7

Efter modtagelse af sagen fra Dansk Flygtningehjælp

Anmodning om sygedagpenge

2 uger

Sygedagpengeloven §§ 32, jf. 38

Ansøgning om dagpenge, selvstændigt erhvervsdrivende

2 uger

Sygedagpengeloven §§ 41-43

Refusion til arbejdsgiver + tillæg hertil

2 uger

Sygedagpengeloven §§ 54 og 54a

Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom

4 uger

Sygedagpengeloven § 56