Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Skal du bygge?

Her finder du en række vigtige informationer om at søge byggetilladelse.

Ansøg om byggetilladelse

Sagsbehandlingstid på din byggesag

Sagsbehandlingstiden for byggesager i Nordfyns Kommune er i øjeblikket en del over det mål vi har for sagsbehandlingstiden. Vores mål er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8 uger, og det mål kan vi desværre på ingen måde overholde i øjeblikket - vi er endda langt fra.

Vi er bevidste om, at den lange sagsbehandlingstid, vi har i øjeblikket, er utilfredsstillende og kan give problemer for dig som ansøger. Vi arbejder derfor ihærdigt på, via forskellige indsatser, at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Vi er godt på vej, men der vil uanset de forskellige indsatser gå et stykke tid endnu, inden vi igen har en fornuftig sagsbehandlingstid på bygge- og landzonesager.

Sådan kan du hjælpe både dig selv og os

Undgå at bruge sagsbehandlernes tid på at ringe ind og spørge til sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlerne kan alligevel ikke give dig et præcist svar på hvornår de når til din sag, da sagernes kompleksitet er meget forskellig, og sagsbehandlingstiden for de enkelte sager derfor også er meget forskellig.

Jo mere arbejdsro der er (jo færre telefoner/afbrydelser), jo flere byggesager kan vi nå at behandle.

Det vi kan love dig er, at vi behandler din byggesag så hurtigt, som det overhovedet er muligt for os.

Selve byggesagen

Sørg altid for at din byggeansøgning er i orden fra start.

Hvis vi mangler oplysninger i din sag, sender vi et brev, der beskriver, de oplysninger vi mangler. Du har herefter 3 uger til at indsende det manglende materiale.

Vær opmærksom på, at du skal sende materialet samlet og ad én omgang.

Hvis materialet ikke er fyldestgørende når du sender det ind, eller vi ikke modtager det materiale vi beder om indenfor den oplyste tid, får du en besked om, at din sag er lukket, og at den ikke kan genoptages. Ønsker du efterfølgende at arbejde videre med projektet, skal du sende en ny ansøgning.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver, der kan sikre, at din byggeansøgning indeholder al nødvendig dokumentation for sagsbehandling.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00